Mst lige 2022/2023 Međimurske novine

Međimurske stolnoteniske lige 2022/2023 Međimurske novine

Team / Table tennis / Finished / []- []


15.10.2022. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 1 kolo *odgoda za kraj tjedna zbog bolesti igraca
15.10.2022. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 1 kolo
15.10.2022. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 1 kolo
15.10.2022. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 1 kolo
15.10.2022. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 1 kolo
15.10.2022. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 1 kolo odgoda za kraj tjedna zbog zauzetosti dvorane
15.10.2022. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 1 kolo
15.10.2022. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 1 kolo
15.10.2022. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 1 kolo
15.10.2022. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 1 kolo
15.10.2022. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 1 kolo
15.10.2022. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 1 kolo
15.10.2022. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 1 kolo
15.10.2022. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 1 kolo
15.10.2022. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 1 kolo
15.10.2022. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 1 kolo
15.10.2022. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 1 kolo
15.10.2022. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 1 kolo odgoda za kraj tjedna zbog zauzetosti dvorane
15.10.2022. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 1 kolo
15.10.2022. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 1 kolo
15.10.2022. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 1 kolo
15.10.2022. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 1 kolo
15.10.2022. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 1 kolo
15.10.2022. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 1 kolo
15.10.2022. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 1 kolo
15.10.2022. 17:00:00 / 6A. Međimurska liga / 1 kolo
15.10.2022. 17:00:00 / 6A. Međimurska liga / 1 kolo
15.10.2022. 17:00:00 / 6A. Međimurska liga / 1 kolo
15.10.2022. 17:00:00 / 6B. Međimurska liga / 1 kolo
15.10.2022. 17:00:00 / 6B. Međimurska liga / 1 kolo
15.10.2022. 17:00:00 / 6B. Međimurska liga / 1 kolo
15.10.2022. 17:00:00 / 6B. Međimurska liga / 1 kolo
22.10.2022. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 2 kolo
22.10.2022. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 2 kolo
22.10.2022. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 2 kolo
22.10.2022. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 2 kolo
22.10.2022. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 2 kolo
22.10.2022. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 2 kolo
22.10.2022. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 2 kolo odgoda zbog samoizolacije igraca
22.10.2022. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 2 kolo
22.10.2022. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 2 kolo
22.10.2022. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 2 kolo odgoda zbog bolesti i samoizolacije igraca
22.10.2022. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 2 kolo
22.10.2022. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 2 kolo
22.10.2022. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 2 kolo
22.10.2022. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 2 kolo
22.10.2022. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 2 kolo
22.10.2022. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 2 kolo
22.10.2022. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 2 kolo
22.10.2022. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 2 kolo
22.10.2022. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 2 kolo
22.10.2022. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 2 kolo
22.10.2022. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 2 kolo
22.10.2022. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 2 kolo
22.10.2022. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 2 kolo
22.10.2022. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 2 kolo
22.10.2022. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 2 kolo
22.10.2022. 17:00:00 / 6A. Međimurska liga / 2 kolo
22.10.2022. 17:00:00 / 6A. Međimurska liga / 2 kolo
22.10.2022. 17:00:00 / 6A. Međimurska liga / 2 kolo
22.10.2022. 17:00:00 / 6B. Međimurska liga / 2 kolo
22.10.2022. 17:00:00 / 6B. Međimurska liga / 2 kolo
22.10.2022. 17:00:00 / 6B. Međimurska liga / 2 kolo
22.10.2022. 17:00:00 / 6B. Međimurska liga / 2 kolo
29.10.2022. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 3 kolo
29.10.2022. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 3 kolo
29.10.2022. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 3 kolo
29.10.2022. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 3 kolo
29.10.2022. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 3 kolo
29.10.2022. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 3 kolo igraju u cetvrtak
29.10.2022. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 3 kolo
29.10.2022. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 3 kolo
29.10.2022. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 3 kolo
29.10.2022. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 3 kolo
29.10.2022. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 3 kolo
29.10.2022. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 3 kolo
29.10.2022. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 3 kolo
29.10.2022. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 3 kolo
29.10.2022. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 3 kolo
29.10.2022. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 3 kolo odgoda zbog samoizolacije igraca
29.10.2022. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 3 kolo
29.10.2022. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 3 kolo
29.10.2022. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 3 kolo odgoda zbog bolesti igraca
29.10.2022. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 3 kolo
29.10.2022. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 3 kolo
29.10.2022. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 3 kolo
29.10.2022. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 3 kolo
29.10.2022. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 3 kolo
29.10.2022. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 3 kolo
29.10.2022. 17:00:00 / 6A. Međimurska liga / 3 kolo
29.10.2022. 17:00:00 / 6A. Međimurska liga / 3 kolo
29.10.2022. 17:00:00 / 6A. Međimurska liga / 3 kolo
29.10.2022. 17:00:00 / 6B. Međimurska liga / 3 kolo
29.10.2022. 17:00:00 / 6B. Međimurska liga / 3 kolo
29.10.2022. 17:00:00 / 6B. Međimurska liga / 3 kolo
29.10.2022. 17:00:00 / 6B. Međimurska liga / 3 kolo
5.11.2022. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 4 kolo
5.11.2022. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 4 kolo
5.11.2022. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 4 kolo
5.11.2022. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 4 kolo
5.11.2022. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 4 kolo igra se u cetvrtak
5.11.2022. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 4 kolo odgoda zbog zauzetosti dvorane
5.11.2022. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 4 kolo
5.11.2022. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 4 kolo
5.11.2022. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 4 kolo
5.11.2022. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 4 kolo
5.11.2022. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 4 kolo
5.11.2022. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 4 kolo
5.11.2022. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 4 kolo
5.11.2022. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 4 kolo
5.11.2022. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 4 kolo
5.11.2022. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 4 kolo
5.11.2022. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 4 kolo
5.11.2022. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 4 kolo
5.11.2022. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 4 kolo
5.11.2022. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 4 kolo igra se krajem tjedna
5.11.2022. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 4 kolo
5.11.2022. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 4 kolo
5.11.2022. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 4 kolo
5.11.2022. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 4 kolo
5.11.2022. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 4 kolo
5.11.2022. 17:00:00 / 6A. Međimurska liga / 4 kolo
5.11.2022. 17:00:00 / 6A. Međimurska liga / 4 kolo
5.11.2022. 17:00:00 / 6A. Međimurska liga / 4 kolo
5.11.2022. 17:00:00 / 6B. Međimurska liga / 4 kolo
5.11.2022. 17:00:00 / 6B. Međimurska liga / 4 kolo
5.11.2022. 17:00:00 / 6B. Međimurska liga / 4 kolo
5.11.2022. 17:00:00 / 6B. Međimurska liga / 4 kolo
12.11.2022. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 5 kolo
12.11.2022. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 5 kolo
12.11.2022. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 5 kolo
12.11.2022. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 5 kolo
12.11.2022. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 5 kolo
12.11.2022. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 5 kolo
12.11.2022. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 5 kolo
12.11.2022. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 5 kolo
12.11.2022. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 5 kolo
12.11.2022. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 5 kolo
12.11.2022. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 5 kolo
12.11.2022. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 5 kolo
12.11.2022. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 5 kolo
12.11.2022. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 5 kolo
12.11.2022. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 5 kolo
12.11.2022. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 5 kolo
12.11.2022. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 5 kolo
12.11.2022. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 5 kolo
12.11.2022. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 5 kolo
12.11.2022. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 5 kolo
12.11.2022. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 5 kolo
12.11.2022. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 5 kolo
12.11.2022. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 5 kolo
12.11.2022. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 5 kolo
12.11.2022. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 5 kolo
12.11.2022. 17:00:00 / 6A. Međimurska liga / 5 kolo
12.11.2022. 17:00:00 / 6A. Međimurska liga / 5 kolo
12.11.2022. 17:00:00 / 6A. Međimurska liga / 5 kolo
12.11.2022. 17:00:00 / 6B. Međimurska liga / 5 kolo
12.11.2022. 17:00:00 / 6B. Međimurska liga / 5 kolo
12.11.2022. 17:00:00 / 6B. Međimurska liga / 5 kolo
12.11.2022. 17:00:00 / 6B. Međimurska liga / 5 kolo
19.11.2022. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 6 kolo
19.11.2022. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 6 kolo
19.11.2022. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 6 kolo odgoda
19.11.2022. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 6 kolo
19.11.2022. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 6 kolo
19.11.2022. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 6 kolo
19.11.2022. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 6 kolo
19.11.2022. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 6 kolo
19.11.2022. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 6 kolo
19.11.2022. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 6 kolo
19.11.2022. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 6 kolo
19.11.2022. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 6 kolo
19.11.2022. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 6 kolo
19.11.2022. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 6 kolo
19.11.2022. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 6 kolo
19.11.2022. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 6 kolo
19.11.2022. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 6 kolo odgoda zbog bolesti igraca
19.11.2022. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 6 kolo
19.11.2022. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 6 kolo
19.11.2022. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 6 kolo
19.11.2022. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 6 kolo
19.11.2022. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 6 kolo
19.11.2022. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 6 kolo
19.11.2022. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 6 kolo
19.11.2022. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 6 kolo odgoda
19.11.2022. 17:00:00 / 6A. Međimurska liga / 6 kolo
19.11.2022. 17:00:00 / 6A. Međimurska liga / 6 kolo
19.11.2022. 17:00:00 / 6B. Međimurska liga / 6 kolo
19.11.2022. 17:00:00 / 6B. Međimurska liga / 6 kolo
19.11.2022. 17:00:00 / 6B. Međimurska liga / 6 kolo
19.11.2022. 17:00:00 / 6B. Međimurska liga / 6 kolo
26.11.2022. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 7 kolo
26.11.2022. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 7 kolo
26.11.2022. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 7 kolo igra se u ponedjeljak
26.11.2022. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 7 kolo
26.11.2022. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 7 kolo
26.11.2022. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 7 kolo
26.11.2022. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 7 kolo
26.11.2022. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 7 kolo
26.11.2022. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 7 kolo
26.11.2022. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 7 kolo
26.11.2022. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 7 kolo
26.11.2022. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 7 kolo
26.11.2022. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 7 kolo
26.11.2022. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 7 kolo
26.11.2022. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 7 kolo
26.11.2022. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 7 kolo
26.11.2022. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 7 kolo odgoda zbog bolesti igraca
26.11.2022. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 7 kolo
26.11.2022. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 7 kolo
26.11.2022. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 7 kolo
26.11.2022. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 7 kolo
26.11.2022. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 7 kolo
26.11.2022. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 7 kolo
26.11.2022. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 7 kolo
26.11.2022. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 7 kolo
26.11.2022. 17:00:00 / 6A. Međimurska liga / 7 kolo
26.11.2022. 17:00:00 / 6A. Međimurska liga / 7 kolo
26.11.2022. 17:00:00 / 6A. Međimurska liga / 7 kolo
26.11.2022. 17:00:00 / 6B. Međimurska liga / 7 kolo
26.11.2022. 17:00:00 / 6B. Međimurska liga / 7 kolo
26.11.2022. 17:00:00 / 6B. Međimurska liga / 7 kolo
26.11.2022. 17:00:00 / 6B. Međimurska liga / 7 kolo
3.12.2022. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 8 kolo
3.12.2022. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 8 kolo
3.12.2022. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 8 kolo igra se u petak
3.12.2022. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 8 kolo
3.12.2022. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 8 kolo
3.12.2022. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 8 kolo
3.12.2022. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 8 kolo
3.12.2022. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 8 kolo
3.12.2022. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 8 kolo
3.12.2022. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 8 kolo odgoda zbog bolesti
3.12.2022. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 8 kolo
3.12.2022. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 8 kolo
3.12.2022. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 8 kolo
3.12.2022. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 8 kolo
3.12.2022. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 8 kolo
3.12.2022. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 8 kolo
3.12.2022. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 8 kolo
3.12.2022. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 8 kolo
3.12.2022. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 8 kolo
3.12.2022. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 8 kolo igra se u petak
3.12.2022. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 8 kolo
3.12.2022. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 8 kolo
3.12.2022. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 8 kolo
3.12.2022. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 8 kolo
3.12.2022. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 8 kolo
3.12.2022. 17:00:00 / 6A. Međimurska liga / 8 kolo odgoda
3.12.2022. 17:00:00 / 6A. Međimurska liga / 8 kolo
3.12.2022. 17:00:00 / 6A. Međimurska liga / 8 kolo
3.12.2022. 17:00:00 / 6B. Međimurska liga / 8 kolo
3.12.2022. 17:00:00 / 6B. Međimurska liga / 8 kolo
3.12.2022. 17:00:00 / 6B. Međimurska liga / 8 kolo b.b.
3.12.2022. 17:00:00 / 6B. Međimurska liga / 8 kolo
10.12.2022. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 9 kolo
10.12.2022. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 9 kolo igra se krajem tjedna
10.12.2022. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 9 kolo
10.12.2022. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 9 kolo igra se krajem tjedna
10.12.2022. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 9 kolo
10.12.2022. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 9 kolo igra se u cetvrtak
10.12.2022. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 9 kolo
10.12.2022. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 9 kolo
10.12.2022. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 9 kolo
10.12.2022. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 9 kolo
10.12.2022. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 9 kolo
10.12.2022. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 9 kolo
10.12.2022. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 9 kolo
10.12.2022. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 9 kolo
10.12.2022. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 9 kolo
10.12.2022. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 9 kolo
10.12.2022. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 9 kolo
10.12.2022. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 9 kolo
10.12.2022. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 9 kolo
10.12.2022. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 9 kolo
10.12.2022. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 9 kolo
10.12.2022. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 9 kolo
10.12.2022. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 9 kolo
10.12.2022. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 9 kolo
10.12.2022. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 9 kolo
10.12.2022. 17:00:00 / 6A. Međimurska liga / 9 kolo
10.12.2022. 17:00:00 / 6A. Međimurska liga / 9 kolo
10.12.2022. 17:00:00 / 6A. Međimurska liga / 9 kolo
10.12.2022. 17:00:00 / 6B. Međimurska liga / 9 kolo
10.12.2022. 17:00:00 / 6B. Međimurska liga / 9 kolo b.b.
10.12.2022. 17:00:00 / 6B. Međimurska liga / 9 kolo
10.12.2022. 17:00:00 / 6B. Međimurska liga / 9 kolo
4.2.2023. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 10 kolo
4.2.2023. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 10 kolo
4.2.2023. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 10 kolo
4.2.2023. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 10 kolo
4.2.2023. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 10 kolo
4.2.2023. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 10 kolo
4.2.2023. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 10 kolo
4.2.2023. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 10 kolo
4.2.2023. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 10 kolo
4.2.2023. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 10 kolo
4.2.2023. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 10 kolo
4.2.2023. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 10 kolo
4.2.2023. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 10 kolo
4.2.2023. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 10 kolo
4.2.2023. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 10 kolo
4.2.2023. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 10 kolo
4.2.2023. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 10 kolo
4.2.2023. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 10 kolo
4.2.2023. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 10 kolo
4.2.2023. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 10 kolo
4.2.2023. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 10 kolo
4.2.2023. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 10 kolo
4.2.2023. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 10 kolo
4.2.2023. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 10 kolo
4.2.2023. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 10 kolo
4.2.2023. 17:00:00 / 6A. Međimurska liga / 10 kolo
4.2.2023. 17:00:00 / 6A. Međimurska liga / 10 kolo odgoda zbog bolesti
4.2.2023. 17:00:00 / 6A. Međimurska liga / 10 kolo
4.2.2023. 17:00:00 / 6B. Međimurska liga / 10 kolo
4.2.2023. 17:00:00 / 6B. Međimurska liga / 10 kolo
4.2.2023. 17:00:00 / 6B. Međimurska liga / 10 kolo
4.2.2023. 17:00:00 / 6B. Međimurska liga / 10 kolo b.b.
11.2.2023. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 11 kolo
11.2.2023. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 11 kolo
11.2.2023. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 11 kolo
11.2.2023. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 11 kolo
11.2.2023. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 11 kolo
11.2.2023. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 11 kolo
11.2.2023. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 11 kolo
11.2.2023. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 11 kolo
11.2.2023. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 11 kolo
11.2.2023. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 11 kolo
11.2.2023. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 11 kolo
11.2.2023. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 11 kolo
11.2.2023. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 11 kolo
11.2.2023. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 11 kolo
11.2.2023. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 11 kolo
11.2.2023. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 11 kolo odgoda zbog zauzetosti dvorane
11.2.2023. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 11 kolo
11.2.2023. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 11 kolo
11.2.2023. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 11 kolo
11.2.2023. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 11 kolo odgoda zbog bolesti
11.2.2023. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 11 kolo
11.2.2023. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 11 kolo
11.2.2023. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 11 kolo
11.2.2023. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 11 kolo
11.2.2023. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 11 kolo
11.2.2023. 17:00:00 / 6A. Međimurska liga / 11 kolo
11.2.2023. 17:00:00 / 6A. Međimurska liga / 11 kolo odgoda zbog bolesti
11.2.2023. 17:00:00 / 6A. Međimurska liga / 11 kolo odgoda zbog zauzetosti dvorane
11.2.2023. 17:00:00 / 6B. Međimurska liga / 11 kolo b.b
11.2.2023. 17:00:00 / 6B. Međimurska liga / 11 kolo
11.2.2023. 17:00:00 / 6B. Međimurska liga / 11 kolo
11.2.2023. 17:00:00 / 6B. Međimurska liga / 11 kolo
18.2.2023. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 12 kolo
18.2.2023. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 12 kolo
18.2.2023. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 12 kolo
18.2.2023. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 12 kolo
18.2.2023. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 12 kolo
18.2.2023. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 12 kolo
18.2.2023. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 12 kolo
18.2.2023. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 12 kolo
18.2.2023. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 12 kolo
18.2.2023. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 12 kolo
18.2.2023. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 12 kolo
18.2.2023. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 12 kolo
18.2.2023. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 12 kolo
18.2.2023. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 12 kolo
18.2.2023. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 12 kolo igra se u petak zbog zauzetosti dvorane
18.2.2023. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 12 kolo
18.2.2023. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 12 kolo
18.2.2023. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 12 kolo
18.2.2023. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 12 kolo odgoda zbog zauzetosti dvorane
18.2.2023. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 12 kolo
18.2.2023. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 12 kolo odgoda zbog zauzetosti dvorane
18.2.2023. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 12 kolo
18.2.2023. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 12 kolo
18.2.2023. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 12 kolo
18.2.2023. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 12 kolo
18.2.2023. 17:00:00 / 6A. Međimurska liga / 12 kolo
18.2.2023. 17:00:00 / 6A. Međimurska liga / 12 kolo
18.2.2023. 17:00:00 / 6A. Međimurska liga / 12 kolo
18.2.2023. 17:00:00 / 6B. Međimurska liga / 12 kolo
18.2.2023. 17:00:00 / 6B. Međimurska liga / 12 kolo
18.2.2023. 17:00:00 / 6B. Međimurska liga / 12 kolo
18.2.2023. 17:00:00 / 6B. Međimurska liga / 12 kolo b.b.
25.2.2023. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 13 kolo
25.2.2023. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 13 kolo odgoda zbog bolesti
25.2.2023. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 13 kolo
25.2.2023. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 13 kolo
25.2.2023. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 13 kolo
25.2.2023. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 13 kolo
25.2.2023. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 13 kolo
25.2.2023. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 13 kolo
25.2.2023. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 13 kolo
25.2.2023. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 13 kolo
25.2.2023. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 13 kolo
25.2.2023. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 13 kolo
25.2.2023. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 13 kolo
25.2.2023. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 13 kolo
25.2.2023. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 13 kolo
25.2.2023. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 13 kolo
25.2.2023. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 13 kolo
25.2.2023. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 13 kolo
25.2.2023. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 13 kolo
25.2.2023. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 13 kolo
25.2.2023. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 13 kolo
25.2.2023. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 13 kolo
25.2.2023. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 13 kolo
25.2.2023. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 13 kolo
25.2.2023. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 13 kolo
25.2.2023. 17:00:00 / 6A. Međimurska liga / 13 kolo
25.2.2023. 17:00:00 / 6A. Međimurska liga / 13 kolo
25.2.2023. 17:00:00 / 6B. Međimurska liga / 13 kolo
25.2.2023. 17:00:00 / 6B. Međimurska liga / 13 kolo b.b.
25.2.2023. 17:00:00 / 6B. Međimurska liga / 13 kolo
25.2.2023. 17:00:00 / 6B. Međimurska liga / 13 kolo
4.3.2023. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 14 kolo
4.3.2023. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 14 kolo odgoda zbog bolesti
4.3.2023. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 14 kolo
4.3.2023. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 14 kolo
4.3.2023. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 14 kolo
4.3.2023. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 14 kolo
4.3.2023. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 14 kolo
4.3.2023. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 14 kolo
4.3.2023. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 14 kolo
4.3.2023. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 14 kolo odgoda zbog bolesti igraca
4.3.2023. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 14 kolo
4.3.2023. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 14 kolo
4.3.2023. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 14 kolo
4.3.2023. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 14 kolo
4.3.2023. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 14 kolo igra se u petak
4.3.2023. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 14 kolo
4.3.2023. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 14 kolo
4.3.2023. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 14 kolo
4.3.2023. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 14 kolo
4.3.2023. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 14 kolo
4.3.2023. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 14 kolo
4.3.2023. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 14 kolo
4.3.2023. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 14 kolo
4.3.2023. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 14 kolo
4.3.2023. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 14 kolo
4.3.2023. 17:00:00 / 6A. Međimurska liga / 14 kolo
4.3.2023. 17:00:00 / 6A. Međimurska liga / 14 kolo
4.3.2023. 17:00:00 / 6A. Međimurska liga / 14 kolo
4.3.2023. 17:00:00 / 6B. Međimurska liga / 14 kolo
4.3.2023. 17:00:00 / 6B. Međimurska liga / 14 kolo
4.3.2023. 17:00:00 / 6B. Međimurska liga / 14 kolo
4.3.2023. 17:00:00 / 6B. Međimurska liga / 14 kolo
11.3.2023. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 15 kolo
11.3.2023. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 15 kolo odgoda zbog zauzetosti dvorane
11.3.2023. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 15 kolo
11.3.2023. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 15 kolo
11.3.2023. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 15 kolo igra se u cetvrtak
11.3.2023. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 15 kolo
11.3.2023. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 15 kolo
11.3.2023. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 15 kolo
11.3.2023. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 15 kolo
11.3.2023. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 15 kolo
11.3.2023. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 15 kolo
11.3.2023. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 15 kolo
11.3.2023. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 15 kolo
11.3.2023. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 15 kolo
11.3.2023. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 15 kolo
11.3.2023. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 15 kolo
11.3.2023. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 15 kolo odgoda zbog bolesti igraca
11.3.2023. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 15 kolo
11.3.2023. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 15 kolo igra se u subotu
11.3.2023. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 15 kolo
11.3.2023. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 15 kolo
11.3.2023. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 15 kolo
11.3.2023. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 15 kolo
11.3.2023. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 15 kolo
11.3.2023. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 15 kolo
11.3.2023. 17:00:00 / 6 liga 13-14 mjesto / 15 kolo
11.3.2023. 17:00:00 / 6 liga 1-4 mjesto / 15 kolo
11.3.2023. 17:00:00 / 6 liga 1-4 mjesto / 15 kolo odgoda zbog bolesti igraca
11.3.2023. 17:00:00 / 6 liga 5-8 mjesto / 15 kolo
11.3.2023. 17:00:00 / 6 liga 5-8 mjesto / 15 kolo
11.3.2023. 17:00:00 / 6 liga 9-12 mjesto / 15 kolo
11.3.2023. 17:00:00 / 6 liga 9-12 mjesto / 15 kolo
18.3.2023. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 16 kolo
18.3.2023. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 16 kolo
18.3.2023. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 16 kolo
18.3.2023. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 16 kolo
18.3.2023. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 16 kolo
18.3.2023. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 16 kolo
18.3.2023. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 16 kolo igra se u petak
18.3.2023. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 16 kolo
18.3.2023. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 16 kolo
18.3.2023. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 16 kolo
18.3.2023. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 16 kolo
18.3.2023. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 16 kolo
18.3.2023. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 16 kolo odgoda zbog bolesti igraca
18.3.2023. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 16 kolo
18.3.2023. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 16 kolo
18.3.2023. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 16 kolo
18.3.2023. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 16 kolo
18.3.2023. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 16 kolo
18.3.2023. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 16 kolo
18.3.2023. 17:00:00 / 4. Međimurska liga / 16 kolo odgoda zbog zauzetosti dvorane
18.3.2023. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 16 kolo
18.3.2023. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 16 kolo
18.3.2023. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 16 kolo
18.3.2023. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 16 kolo
18.3.2023. 17:00:00 / 5. Međimurska liga / 16 kolo
18.3.2023. 17:00:00 / 6 liga 13-14 mjesto / 16 kolo
18.3.2023. 17:00:00 / 6 liga 1-4 mjesto / 16 kolo
18.3.2023. 17:00:00 / 6 liga 1-4 mjesto / 16 kolo
18.3.2023. 17:00:00 / 6 liga 5-8 mjesto / 16 kolo odgoda zbog bolesti igraca
18.3.2023. 17:00:00 / 6 liga 5-8 mjesto / 16 kolo
18.3.2023. 17:00:00 / 6 liga 9-12 mjesto / 16 kolo
18.3.2023. 17:00:00 / 6 liga 9-12 mjesto / 16 kolo
1.4.2023. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 17 kolo
1.4.2023. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 17 kolo
1.4.2023. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 17 kolo
1.4.2023. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 17 kolo igra se u cetvrtak
1.4.2023. 17:00:00 / 1. Međimurska liga / 17 kolo igra se u cetvrtak
1.4.2023. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 17 kolo
1.4.2023. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 17 kolo
1.4.2023. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 17 kolo
1.4.2023. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 17 kolo
1.4.2023. 17:00:00 / 2. Međimurska liga / 17 kolo
1.4.2023. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 17 kolo
1.4.2023. 17:00:00 / 3. Međimurska liga / 17 kolo